תחרות לתכנון מעונות הסטודנטים לרפואה

רחוב אלנבי 58, חיפה - ציון לשבח

רחבה2