שנקר, רמת-גן

שימור בניין קיים ותוספת מבנה סדנאות

R2_004
sec_005