Menu Close

סטטוס

לקראת קבלת היתר

היקף פרוייקט

19 יחידות דיור

יזם

קונטמפו נדל"ן

תל אביב

שלומציון המלכה 6

מבנה מגורים בלב רובע ארבע בתל-אביב ובו דירות במגוון גדלים. הפרויקט נותן ביטוי עכשווי לשפה העיצובית של העיר הלבנה והסגנון הבינלאומי תוך מתן מענה לאתגרים הטכנולוגיים שהינם חלק מתכנון בסביבה עירונית אינטנסיבית.