Menu Close

סטטוס

הוגשה בקשה להיתר

היקף פרוייקט

57 יחידות דיור

יזם

לאונרדו התחדשות עירונית

תל אביב

שדרות נורדאו 90-92

שני מבנים למגורים בלב רובע שלוש בתל-אביב ובהם דירות במגוון גדלים. הפרויקט נותן ביטוי עכשווי לשפה העיצובית של העיר הלבנה והסגנון הבינלאומי כמו גם התייחסות רגישה למפגש עם הרחוב אשר מקבל דגש בעזרת מערכת של קירות ירוקים בחזית קומת הקרקע.