Menu Close

סטטוס

הוגשה בקשה להיתר

היקף פרוייקט

20 יחידות דיור

יזם

לאונרדו התחדשות עירונית

תל אביב

רמברנט 32

מבנה מגורים בלב רובע ארבע בתל-אביב ובו דירות במגוון גדלים. הפרויקט נותן ביטוי עכשווי לשפה העיצובית של העיר הלבנה והסגנון הבינלאומי תוך מתן מענה לאתגרים הטכנולוגיים שהינם חלק מתכנון בסביבה עירונית אינטנסיבית.