Menu Close

סטטוס

הוגשה בקשה להיתר

היקף פרוייקט

19 יחידות דיור

יזם

רובין גרופ

תל אביב

צירלסון 13

מבנה מגורים בלב רובע ארבע בתל-אביב ובו דירות במגוון גדלים. הפרויקט נותן ביטוי עכשווי לשפה העיצובית של העיר הלבנה והסגנון הבינלאומי תוך מתן מענה לאתגרים הטכנולוגיים שהינם חלק מתכנון בסביבה עירונית אינטנסיבית.