Menu Close

סטטוס

אושר בועדה

היקף פרוייקט

95 יחידות דיור

יזם

קטה גרופ

פתח תקווה

צה"ל 20-22

פרויקט התחדשות עירונית הכולל שני מבנים בני עשר קומות בפינת הרחובות צה"ל והצוערים. המבנים מתוכננים לסטנדרט בנייה גבוה ובשילוב חיפויים בטכנולוגיות מתקדמות. במבואת הכניסה תוכננו קירות מסך ליצירת שקיפות כלפי הרחוב וכלפי התכנון הנופי העשיר שבמפגש המבנה עם המרחב הציבורי.