Menu Close

סטטוס

התקבל היתר בניה

היקף פרוייקט

28 יחידות דיור

יזם

קונטמפו נדל"ן

גבעתיים

עין גדי 14א

פרויקט התחדשות עירונית בלב בעיר. לפרויקט גיאומטריית מגרש לא רגולרית אשר יצרה אתגר תכנוני והזדמנות לעיצוב מבנה לא שגרתי תוך התייחסות לפיתוח נופי וגנני לרחוב ובמרפסות הפרטיות.