Menu Close

סטטוס

דיונים מול נת"ע

היקף פרוייקט

140 יחידות דיור ו2500 מ"ר מסחר

יזם

צ.פ חברה לבנין

רמת השרון

סוקולוב 52-54

פרויקט התחדשות עירונית הכולל עירוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה על ציר המטרו העתידי וע"פ תמ"א 70 תוך חיזוק הציר המסחרי הראשי של העיר.