Menu Close

סטטוס

נפתחה בקשה להיתר

היקף פרוייקט

64 יחידות דיור

יזם

צ.פ חברה לבנין

רמת השרון

סוקולוב 45-47

פרויקט התחדשות עירונית לצד קו מטרו מתכונן.
שני מבנים בני 9 קומות מעל 2 מרתפי חניה.
שני מבני מגורים המשלבים קולונדת מסחר במפלס הקרקע.
סטנדרט בניה גבוה עם חפוי יבש לחזיתות