Menu Close

סטטוס

תכנון

היקף פרוייקט

117 יחידות דיור

יזם

אופק אחזקות וגרופית

מתחם המעפיל 2-8 רמת גן

פרויקט התחדשות עירונית המשלב פונקציות ציבוריות, הגדלת מתחם בית הספר אושא, יצירת חיבוריות בין השטחים הירוקים המקיפים את הפרויקט ומגורים איכותיים.