Menu Close

סטטוס

אוכלס

היקף פרוייקט

29 יחידות דיור

יזם

אופק אחזקות

רמת גן

מצפה 5

פרויקט התחדשות עירונית באזור צומת עלית.
הפרויקט משלב מגוון סוגי דירות בקומה הטיפוסית ודירות הגג.
מפלס הכניסה מתחבר לרחוב בעל שיפוע גדול ומייצר פיתוח גננים מיוחד.