Menu Close

סטטוס

בביצוע

היקף פרוייקט

36 יחידות דיור

יזם

קטה גרופ

פתח תקווה

מג 11-13

פרויקט התחדשות עירונית ברמת-וובר. המבנה בן עשר קומות ובו מגוון דירות בגדלים שונים והוא מתכונן לסטנדרט בניה גבוה ובשילוב חיפויים בטכנולוגיות מתקדמות. במבואת הכניסה תוכננו קירות מסך ליצירת שקיפות כלפי הרחוב וכלפי התכנון הנופי העשיר שבמפגש המבנה עם המרחב הציבורי.