Menu Close

סטטוס

אושר בועדה

היקף פרוייקט

72 יחידות דיור

יזם

קטה גרופ

פתח תקווה

כץ מיכל לייב 88-90

פרויקט התחדשות עירונית הכולל שני מבנים בני עשר קומות ומגוון דירות בגדלים שונים. המבנים מתוכננים לסטנדרט בנייה גבוה ובשילוב חיפויים בטכנולוגיות מתקדמות. במבואת הכניסה תוכננו קירות מסך ליצירת שקיפות כלפי הרחוב וכלפי התכנון הנופי העשיר שבמפגש המבנה עם המרחב הציבורי.