Menu Close

סטטוס

הוגשה בקשה להיתר

היקף פרוייקט

36 יחידות דיור

יזם

קטה גרופ

פתח תקווה

כץ מיכל לייב 42

פרויקט התחדשות עירונית בן עשר קומות ובו מגוון דירות בגדלים שונים, המתוכנן לסטנדרט בניה גבוה ובשילוב חיפויים בטכנולוגיות מתקדמות. במבואת הכניסה תוכננו קירות מסך ליצירת שקיפות כלפי הרחוב וכלפי התכנון הנופי העשיר שבמפגש המבנה עם המרחב הציבורי.