Menu Close

סטטוס

אושר בועדה, היתר בתנאים

היקף פרוייקט

45 יחידות דיור

יזם

קטה גרופ

פתח תקווה

כץ מיכל לייב 40

פרויקט התחדשות עירונית בן עשר קומות ובו מגוון דירות בגדלים שונים, המתוכנן לסטנדרט בניה גבוה ובשילוב חיפויים בטכנולוגיות מתקדמות. במבואת הכניסה תוכננו קירות מסך ליצירת שקיפות כלפי הרחוב וכלפי התכנון הנופי העשיר שבמפגש המבנה עם המרחב הציבורי.