Menu Close

סטטוס

התקבל היתר

היקף פרוייקט

20 יחידות דיור

יזם

קונטמפו נדל"ן

תל אביב

יונתן הופסי 5

מבנה מגורים בלב רובע ארבע בתל-אביב ובו דירות במגוון גדלים. הפרויקט נותן ביטוי עכשווי לשפה העיצובית של העיר הלבנה והסגנון הבינלאומי תוך מתן מענה לאתגרים הטכנולוגיים שהינם חלק מתכנון בסביבה עירונית אינטנסיבית.