Menu Close

סטטוס

ציון לשבח

היקף פרוייקט

כ-8700 מ"ר

יזם

הטכניון

טכניון-מעונות סטודנטים לרפואה

התכנון משלב מגורי סטודנטים עם פונקציות ציבוריות ומטרתו ליצור חיבור בין פרטיות ואינטימיות לחוויה חברתית מגוונת אשר יוצאת מגבולות הפרויקט למרחב הציבורי החיפאי. עיצוב המבנה והשימוש בצבעים ובחומרים מבדיל אותו מהרקמה האורבנית בה הוא ממוקם אך בד בבד מאפשר גלישה אינטגרלית של החיים ברחוב לתוך המבנה ולהיפך.