Menu Close

סטטוס

אושר בועדה

היקף פרוייקט

52 יחידות דיור

יזם

ארגו

רמת גן

ז'בוטינסקי 40

מגדל מגורים להשכרה עם שטח מסחר במפלס הכניסה, 14 קומות מתוכם 13 קומות מגורים, מעל 4 קומות מרתף הצמוד לקו הרכבת הקלה. במפלס הגג מתוכנן שטח משותף לרווחת הדיירים לצורך פעילות פנאי.