Menu Close

סטטוס

בביצוע

היקף פרוייקט

36 יחידות דיור

יזם

קטה גרופ

פתח תקווה

זאב אורלוב 31

פרויקט התחדשות עירונית בן עשר קומות ובו מגוון דירות בגדלים שונים. המבנה מתוכנן לסטנדרט בניה גבוה ובשילוב חיפויים בטכנולוגיות מתקדמות. במבואת הכניסה תוכננו קירות מסך ליצירת שקיפות כלפי הרחוב וכלפי התכנון הנופי העשיר שבמפגש המבנה עם המרחב הציבורי.