Menu Close

סטטוס

אושר בוועדה, היתר בתנאים

היקף פרוייקט

36 יחידות דיור

יזם

קטה גרופ

פתח תקווה

הרב משה בלוי 28-30

פרויקט התחדשות עירונית בן עשר קומות ובו מגוון דירות בגדלים שונים. המבנה מתוכנן לסטנדרט בניה גבוה ובשילוב חיפויים בטכנולוגיות מתקדמות. במבואת הכניסה תוכננו קירות מסך ליצירת שקיפות כלפי הרחוב וכלפי התכנון הנופי העשיר שבמפגש המבנה עם המרחב הציבורי.