Menu Close

סטטוס

הוגשה בקשה להיתר בנייה

היקף פרוייקט

44 יחידות דיור

יזם

קטה אחזקות

פתח תקווה

הנשיאים 61

פרויקט התחדשות עירונית בן עשר קומות ובו מגוון דירות בגדלים שונים, המתוכנן לסטנדרט בניה גבוה ובשילוב חיפויים בטכנולוגיות מתקדמות. במבואת הכניסה תוכננו קירות מסך ליצירת שקיפות כלפי הרחוב וכלפי התכנון הנופי העשיר שבמפגש המבנה עם המרחב הציבורי.