Menu Close

סטטוס

מאוכלס

היקף פרוייקט

15 יחידות דיור

יזם

צ.פ חברה לבניין

גבעתיים

המעיין 30

פרויקט התחדשות עירונית, במרכז גבעתיים. הפרויקט הוא בניין מגורים בן 8 קומות ו-15 יחידות דיור – בכל קומה שתי יחידות דיור כך שלכל דירה שלושה כיווני אויר ומרפסת גדולה. . בקומת הקרקע מבואת כניסה מוארת ומרווחת והפיתוח הנופי משתלב ומעשיר את תוואי הרחוב.