Menu Close

סטטוס

הוגשה בקשה להיתר

היקף פרוייקט

25 יחידות דיור

יזם

איווב נדלן

גבעתיים

המעיין 10

פרויקט התחדשות עירונית בלב בעיר גבעתיים. הפרויקט תוכנן בסטנדרט גבוה ובטכנולוגיות בניה מתקדמות, כולל גינה במפלס הגג העליון כחזית חמישית ירוקה לשימוש הדיירים.