Menu Close

סטטוס

נפתחה בקשה להיתר

היקף פרוייקט

28 יחידות דיור

יזם

אופק החזקות

רמת השרון

האורן 7

פרויקט התחדשות עירונית בלב העיר , סטנדרט בניה גבוהה, חיפויים יבשים לחזיתות , פתחי חלונות גדולים במיוחד להכנסת אור .