Menu Close

סטטוס

התקבל היתר בניה

היקף פרוייקט

27 יחידות דיור

יזם

קטה אחזקות

פתח תקווה

ברסלב 3

פרויקט התחדשות עירונית למגורים המתוכנן במגרש צר במיוחד אשר יצר הזדמנות לעיצוב חזיתות יוצא דופן, תוך הקפדה על שקיפות כלפי הרחוב ועל תכנון נופי עשיר במפגש של המבנה עם המרחב הציבורי.