Menu Close

סטטוס

אושר בוועדה, היתר בתנאים

היקף פרוייקט

27 יחידות דיור

יזם

קטה אחזקות

פתח תקווה

ברסלב 3

פרויקט התחדשות עירונית למגורים המתוכנן במגרש צר במיוחד אשר יצר הזדמנות לעיצוב חזיתות יוצא דופן, תוך הקפדה על שקיפות כלפי הרחוב ועל תכנון נופי עשיר במפגש של המבנה עם המרחב הציבורי.