Menu Close

סטטוס

ביצוע

היקף פרוייקט

14 יחידות דיור

יזם

צדוק צדיק

גבעתיים

ברדיצ'בסקי 25-23

פרויקט התחדשות עירונית במרכז גבעתיים. הפרויקט הוא בניין מגורים בן 6 קומות ו-14 יחידות. בקומת הקרקע מבואת כניסה מוארת ומרווחת והפיתוח הנופי משתלב ומעשיר את תוואי הרחוב.