Menu Close

סטטוס

עבר ועדה

היקף פרוייקט

40 יחידות דיור + מסחר בקרקע

יזם

קטה גרופ

פתח תקווה

בן צבי 23

פרויקט התחדשות עירונית בן עשר קומות ובו מגוון דירות בגדלים שונים. המבנה מתוכנן לסטנדרט בניה גבוה ובשילוב חיפויים בטכנולוגיות מתקדמות. במבואת הכניסה תוכננו קירות מסך ליצירת שקיפות כלפי הרחוב וכלפי התכנון הנופי העשיר שבמפגש המבנה עם המרחב הציבורי.