Menu Close

סטטוס

עבר ועדה

היקף פרוייקט

22 יחידות דיור

יזם

הכשרת הישוב

תל אביב

בלוך 13

מבנה מגורים בלב רובע ארבע בתל-אביב ובו דירות במגוון גדלים. הפרויקט נותן ביטוי עכשווי לשפה העיצובית של העיר הלבנה והסגנון הבינלאומי תוך מתן מענה לאתגרים הטכנולוגיים שהינם חלק מתכנון בסביבה עירונית אינטנסיבית.