Menu Close

סטטוס

אושר בועדה, היתר בתנאים

היקף פרוייקט

28 יחידות דיור

יזם

לאונרדו התחדשות עירונית

כפר סבא

אימבר 17

מבנה בהתחדשות עירונית בלב העיר, מגוון גדלי דירות
ב 9 קומות ,3 מרתפי חניה, מפרטי ביצוע גבוהים ודגש על הכנסת תאורה טבעית לחללי דירות.
פיתוח נוף עם שטחי גינון מרביים המשולבים עם מפלס הרחוב .