בית פרטי

היקף:1000 מ"ר

סטטוס: הבניה הושלמה, 2010