בית פרטי

היקף: 950 מ"ר

סטטוס: הבניה הושלמה, 2003