פנקס 29-27, תל אביב

הריסה ובניה במסגרת תמ"א 38

 היקף: 30 יחד' וקומת קרקע מסחרית

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר