שכונת נוקדי שאול 

שכונה ובה מספר טיפוסים של בתים צמודי קרקע

סטטוס: בביצוע

נוקדי שאול
נוקדי שאול
נוקדי שאול
נוקדי שאול
נוקדי שאול