שכונת נוקדי שאול 

שכונה ובה מספר טיפוסים של בתים צמודי קרקע

סטטוס: בביצוע