תחרות לתכנון המרכז לאיתנות ישראלית

מקום שלישי: מתחם המשלב למידה, מרכז חווייתי והנצחה

חתך