ברדיצ'בסקי 23-25, גבעתיים

היקף: 14 יחידות דיור

סטטוס: התקבל אישור וועדה