בלוך 13, תל אביב

פינוי בינוי במסגרת תמ"א 38

היקף: 21 יחידות דיור

סטטוס: בתכנון

בלוך מצלמה 1 (8)