סירקין 24א, גבעתיים

הריסה ובנייה הכוללת שימור

היקף: 20 יחידות דיור

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר