נורדאו 90-92, תל-אביב

היקף: 57 יחידות דיור

סטטוס: בתכנון