יהודה מכבי 32-36, תל אביב

היקף: 64 יחידות דיור

סטטוס: קיבל אישור וועדה